Avbokningsgaranti

Avboka resan och få pengar tillbaka!

Ibland sker oförutsedda händelser. Kanske beviljas du inte semester av chefen, eller så får du faktiskt drömjobbet. Dåligt väder eller oroligheter på resmålet kanske gör att du vill ställa in resan, eller så träffar du den stora kärleken och hellre stannar hemma. Resan kanske krockar med ett bröllop, eller så blir du eller någon i din närhet plötsligt sjuk. Med vår Avbokningsgaranti slipper du oroa dig – händer något oförutsett kan du enkelt avboka din resa och få pengar tillbaka.

Hur det funkar
Du kan lägga till Avbokningsgaranti när du bokar din resa hos oss, och tjänsten kostar från 95 kr/person. Om du sedan avbokar resan så återbetalas du upp till 25 000 kr/person för de flygbiljetter du köpt. Du återbetalas inte det belopp du betalade för Avbokningsgarantin, och det utgår även en självrisk på samma belopp.

Exempel: Om du bokat en resa för 7 550 kr och i tillägg till detta betalat 495 kr för Avbokningsgaranti så återbetalas du vid avbokning 7 055 kr.

Inga krångliga regler - inget krav på läkarintyg
Med ett traditionellt avbeställningsskydd måste du ha läkarintyg för att få pengar tillbaka för en resa du inte längre kan åka på. Med vår unika Avbokningsgaranti slipper du krångliga regler och kan avboka av många olika anledningar, utan krav på intyg.

Avboka fram till 3 timmar innan påbörjad resa
Du kan avboka resan ända fram till 3 timmar före avresa. Det är bara att kontakta oss via vårt kontaktformulär, så hjälper vi dig. För det fall avbokning sker utanför våra öppettider, med kort tid till avresa, kontaktar du även berörda flygbolag.

Observera att du bara kan lägga till Avbokningsgaranti på resor som du bokar hos Airngo, och tjänsten går endast att teckna i samband med att du bokar din resa – den kan inte läggas till i efterhand.

Villkor:

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Airngo och dig som resenär om du väljer att boka Avbokningsgaranti, vilket är Airngos tilläggstjänst för avbeställningsskydd.
 

1. Premier och självrisk

1.1 Premien för Avbokningsgarantin varierar beroende på bland annat resans pris. Det pris som anges vid köptillfället gäller.

 

1.2 Utöver premien utgår även en självrisk för det fall du väljer att bruka din Avbokningsgaranti och avboka din resa. Självriskens belopp är detsamma som beloppet för premien som betalades vid bokningstillfället.

 

2. Villkor

2.1 Avbokningsgarantin gäller för resor med reguljärflyg samt för hotellbokning och vid hyra av bil.

 

2.2 Avbokningsgarantin är personlig. Alla resenärer som omfattas av den bokade resan måste därmed ha tecknat varsin Avbokningsgaranti. Om endast hotell har bokats behöver inte Avbokningsgaranti vara tecknad för barn under tolv (12) år utan dessa omfattas av vårdnadshavarens/vuxen resenärs Avbokningsgaranti i detta sammanhang.

 

2.3 Avbokningsgarantin täcker en resekostnad om maximalt 25 000 svenska kronor per person och resa. Belopp därutöver täcks inte av Avbokningsgarantin. Med resekostnad avses kostnad för flygbiljett (inklusive eventuell bagageavgift och platsavgift), hotell och hyrbil bokat genom Airngo. Andra tilläggstjänster eller mer- och omkostnader som uppstår till följd av avbeställningen omfattas inte av Avbokningsgarantin.

 

2.4 Vid bokning av hotell eller hyrbil fördelas kostnaden på samtliga resenärer. I de fall antalet resenärer minskar men bokningen behålls sker inga delåterbetalningar.

 

2.5 Avbokningsgarantin måste bokas och betalas senast samtidigt som den resa som Avbokningsgarantin avser bokas och betalas. Avbokningsgarantin  gäller endast för den resa som tjänsten köpts för.

 

2.6 Avbokningsgarantin  gäller vid avbeställning i samband med oförutsedda händelser som till exempel:

(i) du får inte semester,

(ii) du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete,

(iii) en naturkatastrof hindrar dina resplaner,

(iv) du drabbas av en flygbolagskonkurs,

(v) det är oroligheter på ditt resmål,

(vi) olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall drabbar dig, en nära anhörig, medresenär eller någon du har för avsikt att besöka, eller

(vii) liknande.

 

2.7 Kvittot, eller i förekommande fall kvittona, måste specificera att Avbokningsgarantin har tecknats. För det fall att Avbokningsgarantin avser hyrbil måste hyrbilskvittot för vid bokningen angiven referensperson specificera att Avbokningsgarantin tecknats. Kvittot/kvittona blir därmed ett avbokningsgarantibevis vilket behövs för ett giltigt avbeställningsskydd.

 

2.8 Avbokningsgarantin börjar gälla då Airngo mottagit betalning för premien och upphör att gälla tre (3) timmar före det att resan påbörjats. Resan ska anses påbörjad vid den tidpunkt då det senast varit möjligt för resenären att checka in vid för resan aktuell flygplats eller hotell. Vid resor som omfattar såväl ut- som hemresa (tur och retur) kan Avbokningsgarantin endast utnyttjas före utresan påbörjats enligt ovan. Det är inte möjligt att endast avboka del av flygresa (t ex hemresa) mot Avbokningsgarantin. För det fall Avbokningsgarantin endast avser hyrbil upphör Avbokningsgarantin att gälla tre (3) timmar före den tidpunkt då det senast varit möjligt att kvittera ut hyrbilen. För det fall resan omfattar en kombination av reguljärflyg, hotell eller hyrbil kan Avbokningsgarantin endast utnyttjas under förutsättning att resan enligt ovan inte har påbörjats, eller att Avbokningsgarantin inte har upphört, för det första delmomentet i resan. För de fall Avbokningsgarantin omfattar en kombination av reguljärflyg, hotell eller hyrbil kan enskild produkt avbokas mot Avbokningsgarantin. Avbokningsgarantin är då förbrukad och gäller ej för kvarvarande produkter. En ny Avbokningsgaranti kan tecknas för kvarvarande produkter i samband med avbokning.

 

3 Avbeställning

3.1 Avbeställning ska göras till Airngo via ett kontaktformulär som finns på vår hemsida. För det fall avbeställning sker utanför våra öppettider, med kort tid till avresa, avbeställer du direkt hos berörda flygbolag och respektive hotell/arrangör.

 

3.2 Avbokningsgarantin är personlig, eventuella merkostnader för medresenärer som inte tecknat Avbokningsgaranti omfattas således inte av Avbokningsgarantin och ersätts inte vid avbeställning.

 

3.3 Återbetalning sker i normalfallet inom två (2) veckor från avbokningstillfället. Återbetalning görs vanligtvis till samma betalmedel som användes vid betalningen av resan.

 

4 Övrigt

4.1 Airngo förbehåller sig rätten att vid misstänkt missbruk neka resenär köp av Avbokningsgarantin.