Airngo.se köp- och resevillkor

1. GENERELLT

1.0.1    Vi är en förmedlare av produkter från flygbolag och andra leverantörer, såsom hotellagenter, biluthyrningsfirmor mm. Dessa fördelar själva antalet platser till olika priser som vi presenterar på vår hemsida. De priser och antal platser vi visar är helt utanför vår kontroll och inget som vi ansvarar för


1.0.2    Vid kontakt med oss angående din beställning är det endast du som huvudbokare/beställare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Var god ha ordernummer och/eller bokningsnummer till hands vid kontakt


1.0.3    När slutbetalning kommit oss tillhanda och så snart vi administrerat din beställning kommer vi skicka e-post med information om din order. Vi administrerar normalt beställningar inom 48 timmar från betalningstillfället


1.0.4    Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka


1.0.5    Vid bokning under helg eller helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag


1.0.6    Färdhandlingar levereras till den e-postadress du angivit i bokningen. I de fall du som kund önskar få färdhandlingar levererade per post tillkommer en administrativ avgift för detta.


1.0.7    Vi ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar


1.0.8    Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan vi som förmedlare inte hållas ansvarig för detta


1.0.9    I övrigt gäller svenska lagar och förordningar

2. Kundens ansvar

2.0.1    Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp


2.0.2    Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit

bekräftelse/resehandlingar inom 48 timmar eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående


2.0.3    Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar, pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs


2.0.4    Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post


2.0.5    Det är mycket viktigt att du anger en korrekt e-postadress då vi ej ansvarar för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar


2.0.6    Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.


2.0.7    Som kund är du skyldig att påtala fel eller brister på plats för att vi ska kunna hjälpa till att åtgärda problemet. Se vidare punkt 10


2.0.8    Som kund är du skyldig att innan bokning upplysa om viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan

3. Beställning

3.0.1    Minimiålder för att boka resa på vår hemsida är 18 år


3.0.2    Vi kan inte hantera beställningar med endast barn/ungdomar under 18 år


3.0.3    Din bokning är ej bindande så länge du ej genomför en betalning eller väljer fakturering


3.0.4    Beställningen blir automatiskt avbokad om du inte slutför din betalning eller väljer fakturering före den tid som anges vid bokning


3.0.5    Ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte för transporter och relaterade tjänster såsom inkvarteringar

4. Betalning

4.0.1    Du måste vara 18 år för att betala på vår hemsida


4.0.2    På betalsidan framgår villkoren för betalning av just din specifika beställning


4.0.3    Om du uppger felaktiga uppgifter kan du även i efterhand krävas på kostnader som uppstår


4.0.4    Vi ansvar ej för betalningar som ej kommit oss tillhanda på grund av tekniska problem utanför vår kontroll


4.0.5    Din beställning måste slutföras före den tidpunkt som anges vid bokning. Om ett köp inte är slutfört före denna tidpunkt bokas din beställning av med automatik


4.0.6    Vi använder så kallad SSL-kryptering. Detta skyddar alla betalningsdata inkl kortnummer mot att obehöriga ska kunna läsa dessa


4.0.7    För information avseende betalningssätt, se Information om betalning

5. Priser

5.0.1    Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i beställningen


5.0.2    Extra kostnader för t ex bagage, seating och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori


5.0.3    Lokala skatter kan förekomma, som t ex turistskatt (city tax) eller flygplatsavgift. Dessa bekostas lokalt på egen hand


5.0.4    Leverantörer av flyg, hyrbil och hotell har olika förköpskrav för olika produkter/priser


5.0.5    Som förmedlare reserverar vi oss mot eventuella pris- och biljettändringar från flygbolag och/eller andra leverantörer såsom hotellagenter och biluthyrningsfirmor


5.0.6    Vid flygplatsbyte kan transferkostnad uppstå som inte ingår i resans pris


5.0.7    Vid lång transit ingår ej övernattning eller annan kompensation


5.0.8    Om du genomför en bokning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället

6. Ombokning/ändring

6.0.1    Om flygbolaget, hotellet eller hyrbilsleverantören tillåter ombokning eller namnändring tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift på 595 SEK/resenär för denna ändring


6.0.2    Ändringar måste göras i god tid före utresa/hemresa, dock senast två vardagar före resans genomförande

7. Avbokning

7.0.1     Avbokar du din resa innan du valt fakturering eller betalat din beställning utgår ingen kostnad för detta


7.0.2    Avbokar du din resa efter du valt fakturering eller betalat din beställning gäller följande:
Om du inte tecknat något avbeställningsskydd utgår normalt ingen återbetalning. Undantag vid de tillfällen andra villkor framkommer vid bokningstillfället. I den händelse du måste avboka din resa och inte tecknat avbeställningsskydd försöker vi naturligtvis hjälpa dig att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris mot en administrativ avgift på 595 SEK/resenär. Har du tecknat ett avbeställningsskydd kan du avboka din resa enligt gällande regler för avbeställningsskyddet


7.0.3    Du kan inte avboka en betald resa via hemsidan. Detta måste göras över telefon eller mejl


7.0.4    Om du inte använder utresan (s k "Noshow") blir normalt hemresan automatiskt avbokad av flygbolaget. Flygbolagen medger i dessa fall ingen återbetalning


7.0.5    Om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig

8. Pass, visum och vaccinationer

8.0.1    Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.


8.0.2    Om barn under 18 år ska resa tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare, ensamma, eller om föräldrar/vårdnadshavare har annat efternamn än barnet bör du observera att vissa destinationer kräver ett skriftligt godkännande från vårdnadshavare. För ytterligare information vänligen kontakta leverantören eller ambassad för det aktuella landet


8.0.3    Vi påtar sig inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenären i samband med att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden. Resande som inte har godkända resedokument kan bli nekad ombordstigning eller inresa


8.0.4    Som resenär är du själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i ovan nämnda formaliteter

9. Reseförsäkring

9.0.1    Vi rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser.

10. Avvikelser eller brister i produkten / avhjälpande av fel

10.0.1    Om inte allt varit till belåtenhet måste man på plats försöka rätta till problemet. Påtalar man inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när man kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher


10.0.2    Om problemet inte lösts på plats och du vill göra en reklamation, fyller du i detta formulär senast två månader efter hemkomst, såvida synnerliga skäl inte föreligger. I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten, såsom t ex förlorat bagage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll ska denna reklamation omedelbart ställas direkt till berört transportbolag


10.0.3    Om resenären på egen hand bekostar en uppgradering eller köp av annan tjänst på plats utan att först kontakta leverantören, kommer leverantören ej att godkänna återbetalning av dessa kostnader. Transaktionen anses då vara ett bindande avtal direkt mellan resenären och leverantören på plats


10.0.4    Är du inte nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en opartisk institution vars bedömning vi medverkar i och vars utslag vi alltid följer. Vi ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN. Kontakta ARN via www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm
EU-kommissionens webbplats för "online dispute resolution” » Klicka här

11. Förmedling av flygbiljetter

11.0.1    Avtalet för flygningen tecknas mellan dig som kund och flygbolaget. Vi agerar endast som förmedlare och är därmed inte part i avtalet


11.0.2     Flygbolagen ansvarar för korrekt genomförande av transporten . Eventuella brister och/eller klagomål av transporten eller bagagehanteringen måste vändas direkt till flygbolaget


11.0.3    Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor


11.0.4    Som resenär ansvarar du för att kontrollera dina flygdetaljer för både ut- och hemresan genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på checkmytrip.com


11.0.5    Tiderna är lokala i det land du reser till, via och från. Du som kund är skyldig att vid bokning uppge korrekt e-postadress samt att bevaka denna i de fall vi skickar information gällande eventuella tidtabellsförändringar


11.0.6    Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar och inställda flygningar


11.0.7    Flygbolaget har rätt att ändra i bokningen inom 24 timmar efter att bokningen är gjord. Om det skulle bli en ändring av pris, förbehåller vi oss rätten att återkomma med prishöjning eller om du föredrar återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället


11.0.8    Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är fyllda 2 år och ännu inte fyllda 12 år. Som spädbarn (infant) räknas barn som (före resan är avslutad) ej hunnit fylla 2 år


11.0.9    Vi kan inte hantera bokningar med ensam åkande barn/ungdomar under 18 år


11.0.10    Vi ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missat flyg beroende på av resenär ej noterad tidtabellsändring


11.0.11    Om du valt att boka en resa bestående av två enkelbiljetter, innebär det att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat så avbokas/ändras inte den andra flygningen per automatik.
Du ansvarar då själv för att boka om biljetten. Eventuella merkostnader står du själv för


11.0.12    Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer eller direkt hos flygbolaget. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör vid dessa tillfällen och står inte för eventuella merkostnader som kan uppstå


11.0.13    Transport vid flygplatsbyte ingår inte i biljettpriset och bekostas på egen hand likväl som övernattning vid lång transit

 

För information om IATA's flygregler » Klicka här
För information om EU's förordning om flygpassagerarens rättigheter gentemot flygbolaget » Klicka här
Förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU » Klicka här

12. Flygtider/Tidtabellsändringar

12.0.1    Samtliga tider anges alltid i lokal tid för varje land. Flygbolagen ändrar ibland tidtabeller med kort varsel. Om vi får information från flygbolaget om tidtabellsändring, informerar vi resenären om ändringen via e-post


12.0.2    Vi ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. En tidtabellsförändring berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från oss


12.0.3    Om flygbolaget ställer in din flygresa har du rätt till ombokning till ett senare datum eller återbetalning av biljettpriset från flygbolaget i enlighet med EU:s förordning 261/2004


12.0.4    Om du väljer att anlita oss för att ansöka om återbetalning från flygbolaget så kommer vi ta ut en administrativ avgift på 195 SEK/resenär för inrikesflyg, 395 SEK/resenär för utrikesflyg inom samma kontinent, eller 595 SEK/resenär för interkontinentala flyg. Denna avgift dras av från eventuell återbetalning som erhålles från flygbolaget


12.0.5    I de fall din resa får en tidtabellsförändring informeras du normalt om detta endast via e-post innehållande den nya tidtabellen. Den skickas till den e-postadress du angav vid bokningstillfället. Som resenär bör du därför kontinuerligt kontrollera om du erhållit e-post från oss. Flygdetaljer för er resa ska även kontrolleras genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på www.checkmytrip.com. Detta behöver man även göra innan hemresa


12.0.6    Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar du själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om detta. I de fall du bokat en separat anslutningsresa ansvarar vi inte för eventuell utebliven anslutning


12.0.7    Vi ansvarar inte för e-post som av någon anledning inte når mottagaren (exempelvis spamfilter)

13. Bagage

13.0.1    För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida


13.0.2    Vid avbokning återbetalar inte flygbolaget kostnaden för ditt bokade bagage

14. Sittplats på flyg

14.0.1    För exakt information om sittplatser på flyget på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida


14.0.2    Vid avbokning återbetalas inte kostnaden för din bokade sittplats


14.0.3    Flygbolaget förbehåller sig rätten att ändra din sittplats

15. Förmedling av hotell

15.0.1    Vid bokning av hotell ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till hotellet vid ankomst


15.0.2    Om du räknar med att ankomma sent till hotellet, ansvarar du själv för att informera hotellet om detta. Hotellet har rätt att släppa din bokning om sen ankomst inte anmälts i förväg


15.0.3    Önskemål på hotellen kan aldrig garanteras utan är just önskemål


15.0.4    Hotell är inte återbetalningsbara undantaget de hotell som presenteras med ”Fri avbokning” eller liknande i bokningsflödet


15.0.5    Om inte allt varit till belåtenhet måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher

16. Förmedling av transfer

16.0.1    Du ansvarar själv för att läsa de villkor som gäller just din transfer. Dessa varierar beroende på destination och färdsätt. Villkoren återfinns på din voucher


16.0.2    Vid bokning av transfer ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till transportören


16.0.3    Vi förbehåller oss rätten att återkomma 24 timmar efter bokning eller nästkommande vardag om din transfer inte kunde bekräftas. Full återbetalning för transfern gäller vid dessa tillfällen

17. Förmedling av hyrbil

17.0.1    Du ansvarar själv för att läsa igenom den produktinformation som gäller för din bokning. Villkoren varierar beroende på destination


17.0.2    Vid bokning av hyrbil ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska uppvisas vid upphämtning


17.0.3    När du hämtar ut bilen måste du lämna ett kreditkort i förarens namn där hyrbilsleverantören reserverar en summa i deposition


17.0.4    Är hyrbilen på förfrågan återkommer vi till dig snarast efter beställning


17.0.5    Önskemål om tillval såsom snökedjor, bilbarnstolar eller annat betalas på plats och kan aldrig garanteras


17.0.6    Vid oklarheter vid upphämtning måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet till hyrbilsleverantören eller genom att kontakta det nummer som anges på vouchern

18. Registreringsvillkor och personuppgiftsbehandling

18.0.1     Vänligen se Personuppgiftshantering