Behöver du hjälp?

Vanliga frågor och svar

Avbokningsgaranti

3 anledningar till att du alltid kan känna dig trygg och få pengar tillbaka med Avbokningsgaranti om något oförutsett inträffar:

Oförutsedda händelser kan uppstå
Ibland sker oförutsedda händelser. Kanske blir du beordrad att jobba, eller faktiskt får drömjobbet. Vädret kanske hindrar dig, eller du kanske träffar den stora kärleken och hellre stannar hemma. Resan krockar kanske med ett bröllop eller ett jubileum som du gärna vill vara med på. Med Avbokningsgaranti kan du avboka resan på grund av många olika anledningar.

Avboka fram till 3 timmar innan påbörjad resa
Med Avbokningsgaranti kan du avbeställa resan ända fram till 3 timmar före avresa. Avbokningsgaranti tecknar du vid beställning av resan, och du betalar den samtidigt. Vid eventuell avbokning av resan återbetalas allt bortsett från beloppet du betalade för garantin samt en självrisk på samma summa.

Inget krav på läkarintyg
Med ett traditionellt avbeställningsskydd måste du ha läkarintyg för att få pengar tillbaka för en resa du inte längre kan åka på. Med Avbokningsgaranti behöver du inget läkarintyg och kan avboka av andra anledningar än sjukdom.

Villkor:

• Avbokningsgarantin måste bokas och betalas samtidigt som den resa som Avbokningsgarantin avser.

• Avbokningsgarantin är personlig. Samtliga resenärer måste ha tecknat varsin Avbokningsgaranti, även barn under 2 år, om de ska omfattas av skyddet.

• Vid fastställande av premien ska inte Avbokningsgarantin inräknas i resans pris.

• Avbokningsgarantin börjar gälla då betalning mottagits och upphör att gälla tre timmar före resan påbörjas. Resan anses påbörjad då resenären checkat in vid flygplats, buss- eller båtterminal samt på hotell eller liknande.

• Vid avbeställning av resa har resenären inte rätt att få tillbaka vad hon/han betalat för Avbokningsgarantin.

• Om resenären har Avbokningsgaranti får resan avbeställas utan annan kostnad än tillämplig självrisk enligt nedan.

• Avbokningsgarantin måste finnas med på samma kvitto som resan eller i förekommande fall med hänvisning till flera kvitton. Kvittot/Kvittona blir därmed ett Avbokningsgarantibevis.

• Avbokningsgarantin täcker ett belopp om max 25 000:- per person. Belopp därutöver täcks därmed inte av Avbokningsgarantin.

• Eventuella merkostnader för medresenärer omfattas inte av Avbokningsgarantin och ersätts inte.

• Avbokningsgarantipremien för hyrbil bärs i sin helhet av föraren.

 

Vid avbokning

• Avbokning skall göras via Airngo eller direkt till respektive flygbolag om Airngo har stängt.

• Återbetalning sker normalt sätt inom 2 veckor från avbokningstillfället.